Läs om boken

GUDS FÖRSPRÅNG - en bok skriven av Bert Franzén

Men vilken är egentligen barnens andliga ställning? Skall barnen stå utanför församlinggemenskapen till dess att de själva kan bestämma hur de vill ha det? Finns det någon form av tillhörighet som inte föregriper deras eget avgörande, och var går i så fall den gränsen? Eller skall de betraktas som medlemmar från början?

Dessa och många andra frågor om barnens roll i församlingen belyses av författaren som under flera år ägnade sig åt studier i ämnet i USA och Sverige.

"Vi tror att det är viktigt att barnen från allra första början kan känna sig hemma i kyrkan och så tidigt som möjligt kan börja tala om 'vår' kyrka",

skriver Bert Franzén i inledningen.

Kontakt: magnus@strit.com / 0704-50 90 30