Läs om författaren

GUDS FÖRSPRÅNG - en bok skriven av Bert Franzén

Om författaren:

Bert Franzén föddes 1926 och avled 2002.

Mellan 1972 och 1991 var han rektor vid Betelseminariet i Stockholm.

Efter teologiska studier vid universiteten i Uppsala och Zürich var

Bert Franzén chefredaktör för Veckoposten och under några år

pastor i Uppsala Baptistförsamling. Hans intresse för samhällsfrågor

var alltid stort och 1985 blev han ledamot i Stockholms Läns Landsting.

Kontakt: magnus@strit.com / 0704-50 90 30