Läs om boken

Men vilken är egentligen barnens andliga ställning? Skall barnen stå utanför församlinggemenskapen till dess att de själva kan bestämma hur de vill ha det? Finns det någon form av tillhörighet som inte föregriper deras eget avgörande, och var går i så fall den gränsen? Eller skall de betraktas som medlemmar från början?

Dessa och många andra frågor om barnens roll i församlingen belyses av författaren som under flera år ägnade sig åt studier i ämnet i USA och Sverige.

"Vi tror att det är viktigt att barnen från allra första början kan känna sig hemma i kyrkan och så tidigt som möjligt kan börja tala om 'vår' kyrka",

skriver Bert Franzén i inledningen.

Kapitelförteckning

Förord

1. Barnen mitt ibland oss

2. Barnen i Gamla testamentet

3. Barnet vid Jesu sida

4. I Jesu händer

5. Barnen i urkyrkan

6. Barnen och det onda

7. Är barnen verkligen inte Guds barn?

8. Guds försprång kan bevaras

9. Barnvälsignelsen i dag

10. Barndopets framtid

11. Barnen och omvändelsen

12. Tillhörighet eller medlemskap?

13. En modell för mognad

14. Barnen i gudstjänsten

15. Barnet som lärjungemodell

16. Att förakta och förleda

17. Ekumenik för barnens skull

18. Utkast till en teologi om barnen