Författarens förord

Upprinnelsen till mitt teologiska arbete med barnens andliga situation går tillbaka till år 1982, då vårt första barnbarn föddes. Samtidigt planerade jag för mitt forskningsarbete under det sabbatsår som Betelseminariets skolutskott och Svenska Baptistsamfundets missionsstyrelse beviljat mig läsåret 1982-83. Huvuddelen av mitt arbete detta år vid Bethel Seminary i St Paul, Minnesota, kom att ägnas åt forskning kring barnvälsignelsens plats i det amerikanska kyrkolivet. Efter hemkomsten inriktades det fortsatta arbetet på barnvälsignelsens framväxt i Svenska Baptistsamfundets församlingar, och jag hade tillfälle att redovisa mina undersökningar inför högre seminariet i kyrko- och samfundsvetenskap vid Uppsala universitet.

Så småningom breddades mitt intresse till att omfatta barnens andliga situation i ett vidare perspektiv, och när jag beviljades ytterligare en sabbatstermin våren och sommaren 1990 beslöt jag att bearbeta och samla mitt material till den bok som nu föreligger. Arbetet förlades denna gång till Brown University i Providence, Rhode Island, vars bibliotek, John D Rockefeller Library, väl fyllde mina behov. Min hustru och jag hade dessutom förmånen att under fyra månader dela en mycket stimulerande gemenskap med Phillips Memorial Baptist Church i Cranston, Rhode Island, med rika tillfällen att dela tankar kring arbetet med boken med ett flertal kolleger.

Författarens förord

Under de nio år jag arbetat med frågan om barnens andliga situation har också barnbarnens antal hunnit bli nio. Deras ankomst och samvaron med dem har ständigt förnyat motivationen att arbeta med frågan om deras egen och deras kamraters andliga framtid.

Bromma i januari 1991

Bert Franzén