Förord av Johnny Jonsson

Det är nu 15 år sedan boken Guds försprång av Bert Franzén trycktes första gången. Den första upplagan har varit slut länge. Eftersom den fortsätter att vara efterfrågad är det bra att den nu görs tillgänglig på nytt.

Vid en genomläsning är det slåenden hur aktuell boken är. Man kan verkligen fråga sig om den är mer aktuell idag än 1991? Hur som helst är frågorna som rör barnen alltid brännande aktuella och här har vi en bok som med eftertryck hjälper oss att inse den saken. Vi får vara tacksamma för Bert Franzéns förmåga att göra ämnet levande.

Vi har fortfarande ett behov av att samtala om – och utveckla – vår syn på barnen i den kristna kyrkan. Boken ger ett bra underlag för samtalet mellan kristna med olika traditionsbakgrund. Den håller en tydlig biblisk linje och väjer inte för att värdera rådande praxis utifrån den presenterade teologiska hållningen.

Jesu ord om barnen är radikala och om vi låter oss utmanas blir tydligheten ofta besvärande.

Vårt arbete med barnen ska förhoppningsvis vara något som för oss samman, oavsett hur olika bakgrund vi har i övrigt. Ett barns tillblivelse är tecken på att Gud fortfarande skapar liv i världen och upprätthåller den med sin kärlek och omsorg. Att ägna barnen den rätta omsorgen i ord och handling blir därför ett aktivt deltagande i Guds pågående skapande.

Förord av Johnny Jonsson,

Lektor emeritus vid Teologiska högskolan, Stockholm

Ett av bokens avsnitt berör en modell för lärjungaskap. När Jesu lärjungar vid ett tillfälle började diskutera vem av dem som var störst tog Jesus ett barn och ställde det framför dem och började undervisa dem om en annat sätt att tänka och handla. Genom att sätta barnen i centrum visade Jesus hur Gud vill att alla mänsklig gemenskap ska formas. Den insikten kan få betydande konsekvenser för den kristna församlingens sätt att fullgöra sin kallelse.