Läs om författaren

Bert Franzén föddes 1926 och avled 2002.

Mellan 1972 och 1991 var han rektor vid Betelseminariet i Stockholm.

Om författaren:

Efter teologiska studier vid universiteten i Uppsala och Zürich var

Bert Franzén chefredaktör för Veckoposten och under några år

pastor i Uppsala Baptistförsamling. Hans intresse för samhällsfrågor

var alltid stort och 1985 blev han ledamot i Stockholms Läns Landsting.